مصوبات هیات اجرایی

هیات اجرایی 3 خرداد 1402:

ارتقا رتبه

در جلسه مورخ 1402/03/03  هیات اجرایی منابع انسانی، درخواست ارتقا رتبه جمعی از اعضا غیر هیات‌علمی مطرح گردید، که پس از بررسی با ارتقا رتبه افراد ذیل موافقت شده‌است.
ردیف
نام و نام‌ خانوادگی
واحد محل خدمت
ارتقا به رتبه
1 شهره شاه‌مردی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی رتبه 2
2 داریوش ناصح قره‌شیران دانشکده مهندسی برق - الکترونیک و مخابرات رتبه 3
3 حامد نجاتی دانشکده علوم و فناوری‌های زیستی رتبه 3
4 محمد پیروزمند دانشکده مهندسی برق - الکترونیک و مخابرات رتبه 3
5 پری پناهی دانشکده الهیات و ادیان رتبه 3
6 ربابه طلوعی دانشکده معماری و شهرسازی رتبه 3
7 ایرج ابراهیم زاده معاونت دانشجویی رتبه 3
8 منصوره تشیعی معاونت دانشجویی رتبه 3
9 مجید مکی مدیریت مرکز نشر آثار علمی رتبه 3
10 نینا عربگری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی رتبه 3
11 مریم خزائی نژاد مدیریت امور فرهنگی رتبه 3
12 امیر اسدیان پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور رتبه 3
13 مهدی صمدی‌پور پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی رتبه 3
14 زهرا جانقربانیان مرکز مشاوره و آموزش‌های اجتماعی رتبه 3
15 محمدحسن سلیمانیها مدیریت فنی و عمرانی رتبه 3
16 منیره اصغرپور مرکز مطالعات سنجش از راه دور و GIS رتبه 3
17 زهرا مرادی دانشکده مهندسی برق - کنترل و قدرت رتبه 3
18 ساناز کماسی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد رتبه 3
19 هانیه پاشا اداره بهداشت و درمان رتبه 3

هیات اجرایی 21 تیر 1402:

ارتقا رتبه

در جلسه مورخ 1402/04/21 هیات اجرایی منابع انسانی، درخواست ارتقا رتبه جمعی از اعضا غیر هیات‌علمی مطرح گردید، که پس از بررسی با ارتقا رتبه افراد ذیل موافقت شده‌است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد محل خدمت

ارتقا به رتبه

1
معصومه آقایی‌پور
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
رتبه 2
2
حمیدرضا خوانساری
دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
رتبه 2
3
سعید رشیدیان
دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
رتبه 2
4
قاسم امامی
پردیس زیراب
رتبه 2
5
مهدیه اینانلو
دانشکده علوم و فناوری‌های زیستی
رتبه 3
6
سمیرا محمدهاشم
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رتبه 3
7
عبداله کاظمی بهمبری
خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور
رتبه 3
8
فاطمه برزگری
معاونت فرهنگی و اجتماعی
رتبه 3
9
شهراد نوین
پژوهشکده علوم محیطی
رتبه 3
10
مهدی مقصودی
مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی
رتبه 3
11
مائده اره کشان
دانشکده حقوق
رتبه 3
12
بیژن مارابی
پژوهشکده خانواده
رتبه 3
13
هاله افقی
پژوهشکده
رتبه 3
14
حمید بیات
دفتر نهاد مقام معظم رهبری
رتبه 3
مدیریت منابع انسانی ضمن تبریک به همکاران گرامی، آرزوی توفیق روزافزون این عزیزان را دارد.
پیوندها:
اداره امور کارکنان و آموزش