اداره انبارها

معرفی و اهداف:

 • 1- درخواست خرید کالاهای مورد نیاز با توجه به نقطه سفارش کالا
 • 2- ثبت اسناد خریدهای کارپردازی
 • 3- نگهداری آخرین آمار کالای وارده به انبار
 • 4- نگهداری آخرین آمار کالای صادره از انبار
 • 5- بررسی اجناس خریداری شده با برگه درخواست خرید
 • 6- نگهداری اموال خریداری شده
 • 7- تحویل کالاهای خریداری شده به واحدهای دانشگاه
 • 8- تهيه گزارش‌های لازم جهت ارائه به مقام مافوق

شرح وظایف رئیس اداره انبارها:

 • 1- نظارت بر برگه‌‎های درخواست کالا از انبار
 • 2- در صورت عدم وجود کالای مورد نیاز واحدها در انبار تکمیل فرم درخواست کالا به مدیریت پشتیبانی ارسال می‌گردد
 • 3- نظارت بر موجودی انبار، ورود و خروج لوازم و اجناس و کالا و امضای کلیه اسناد مربوطه
 • 4- نظارت بر امر دسته‌بندی، تفکیک کالا از نظر نوع، جنس و تعیین محل مناسب برای نگهداری کالا
 • 5- نظارت بر تهیه فهرست کالاهای سریع‌الفساد، مواد منفجره و آتش‌زا جهت اعلام به مقام مافوق
 • 6- نظارت بر رعایت دقیق نکات ایمنی و بهداشتی در جابجایی و نگهداری کالا و اقلام انبار
 • 7- تقسیم وظایف و نظارت بر عملکرد و امور اداری کارکنان تحت سرپرستی
 • 8- نظارت بر موجودی انبارهای واحدهای دانشگاهی
 • 9- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

شرح وظایف کارشناس مسئول امور اداری:

 • 1- برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام امور مربوط به ابلاغ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به واحد‌های زیر مجموعه
 • 2- همکاری با رئیس، معاونین و مدیران جهت رفع مشکلات اداری
 • 3- برنامه‌ریزی و نظارت بر بررسی و ارجاع نامه‌های واصله از سوی مقام مافوق به واحدهای مختلف دانشگاه
 • 4- برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه گزارش از فعالیت‌های انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق
 • 5- نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های اداری توسط کارشناسان ذی‌ربط
 • 6- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

شرح وظایف انباردار:

 • 1- کنترل ورود، خروج، ثبت و نگهداری موجودی کالا با رعایت ضوابط مربوطه (صدور قبض انبار)
 • 2- کنترل کالا از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه‌ها و مشخصات مندرج در حواله، اسناد و درخواست‌ها در هنگام تحویل
 • 3- تعیین مکان مناسب برای انبار کردن انواع کالا با توجه به نوع، وزن، حجم و میزان مصرف آن‌ها
 • 4- رسیدگی به موجودی انبار و آگاه کردن مقام مسئول برای تجدید سفارش
 • 5- انجام مراقبت لازم در حفاظت و ایمنی انبار برای جلوگیری از فساد، شکستگی و دیگر خطرات
 • 6- طبقه‌بندی، شماره‌گذاری اجناس و مواد انبار برای قرار دادن آنها در مکان مناسب و در صورت نیاز الصاق برچسب به آن‌ها
 • 7- انجام امور انبارگردانی و ارائه گزارشات ادواری و موردی از موجودی انبار به مسئول مربوطه
 • 8- صدور حواله کالا برای خروج از انبار
 • 9- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
پیوندها:
اداره تدارکات و کارپردازی
واحد نقلیه
اداره امور پشتیبانی