تسهیلات

اعضای هیات‌علمی:

فرم ثبت‌نام وام قرض‌الحسنه ضروری اعضای هیات‌علمی
فرم درخواست وام مسکن

اعضای غیرهیات‌علمی (کارمندان):

فرم ثبت‌نام وام قرض‌الحسنه ضروری اعضای غیر هیات‌علمی
پیوندها:
اداره تعاون و رفاه