اداره امور کارکنان و آموزش

شرح وظایف:

 • برنامه‌ریزی برای تامین نیروی انسانی
 • ساماندهی، توزیع و نگهداری نیروی انسانی
 • تنظیم روابط کارکنان با یکدیگر
 • صدور کلیه احکام پرسنلی کارمندان (رسمی، پیمانی، قراردادی و امریه)
 • انجام امور اداری مربوط به استخدام
 • تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقا، ترفیع، انتقال، مأموریت، مرخصی، استعفا، اخراج و تنظیم احکام کارگزینی مربوطه
 • تهیه احکام استخدام
 • افزایش ضریب حقوق، برقراری فوق‌العاده مدیریت، برقراری کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد
 • مرخصی بدون حقوق
 • تقدیر و تشکر، بررسی و تنظیم پرونده‌های ارتقا و تبدیل وضعیت به‌منظور طرح در کمیته‌های تخصصی
 • انجام فعالیت لازم در زمینه اجرایی نمودن مفاد طرح طبقه‌بندی مشاغل
 • تهیه احکام باز‌خریدی و بررسی پرونده برای اعطای پایه تشویقی و لایحه دفاعیه برای مدیریت امور حقوقی جهت پرونده‌های شاکیان
 • بررسی سنوات خدمت و مرخصی کارکنان و مکاتبات لازم در خصوص مرخصی زایمان و سایر امور مربوطه براساس قوانین و مقررات
پیوندها:
فرایندهای ارائه خدمات
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
مصوبات هیات اجرایی
آموزش ضمن خدمت کارکنان
سوالات متداول کارکنان
دوره‌های آموزشی برگزار شده کارکنان