اداره امور هیات‌علمی

شرح وظایف و مأموریت:

 • پیگیری و انجام مکاتبات مربوط به تکمیل پرونده‌های استخدام اعضای هیات‌علمی و استعلام‌های مربوط به آن
 • پیگیری و انجام مکاتبات اداری مربوط به تمدید قراردادها از دانشکده‌ها و هیات اجرایی جذب اعضای هیات‌علمی
 • مکاتبات اداری اعضای هیات‌علمی به واحدهای داخل دانشگاه و همچنین سایر سازمان‌های خارج از دانشگاه
 • ارسال گزارش‌های لازم برای مدیران ارشد دانشگاه
 • صدور احکام استخدام (قرارداد همکاری موقت، پیمانی و طرح سربازی)، تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع و ارتقا، احتساب سابقه، افزایش ضریب سالیانه، مرخصی‌ها، مأموریت (ورودی و خروجی)، فرصت مطالعاتی، انتقال
 • صدور حکم مأموریت و شرکت در کنفرانس‌های خارجی و داخلی
 • صدور احکام مأموریت آموزشی داخلی و خارجی
 • صدور احکام ذخیره و بازخرید مرخصی سالیانه اعضای هیات‌علمی دارای سمت اجرایی
 • صدور گواهی‌های اشتغال به کار
 • استخراج آمارهای مورد نیاز واحد‌های دانشگاه
 • مکاتبات لازم جهت احتساب سوابق آموزشی و تبدیل وضعیت با دفتر هیات ممیزه
 • مکاتبه با سایر موسسات و سازمان‌ها جهت مأموریت و انتقال اعضای هیات‌علمی
 • مطالعه و بررسی و اجرای قوانین و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با اعضای هیات‌علمی
 • نگهداری و به‌روزرسانی و رفع اشکالات نرم‌افزار سیستم پرسنلی منابع انسانی
پیوندها:
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های اعضای هیات‌علمی