بیمه‌ها

بیمه خدمات درمانی

ضوابط و بخش‌نامه‌ها:

ضوابط و حق بیمه
مقررات بیمه درمان (خدمات درمانی)
دفاتر بیمه صندوق کارکنان (خدمات درمانی)
عدم صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی
ابلاغیه استفاده از نسخه الکترونیک و حذف کامل چاپ دفترچه
بخش‌نامه جایگزینی ابزار‌های الکترونیک

مدارک مورد نیاز:

مدارک مورد نیاز برای جهت صدور اولیه دفترچه
مدارک مورد نیاز افزایش عائله و اولاد
مدارک مورد نیاز جهت ابطال دفترچه​​​​​​​

فرم‌ها:

فرم صدور اولیه
فرم افزایش عائله
فرم درخواست ابطال دفترچه
فرم اصلاح حق سرانه
فرم تعهدنامه بیمه‌شدگان تبعی 2 و 3

راهنما:

دستورالعمل و راهنمای بیمه­‌گری تعاریف​​​​​​
اطلاعات تماس:
بیمه تجارت نو: 29902521
آقای آبخیز (نماینده بیمه تجارت‌نو): 09196069661
29902644
طرح سوالات و مشکلات پیرامون بیمه تکمیلی تجارت نو

بیمه تامین اجتماعی

اطلاعیه حذف دفترچه تامین اجتماعی
بخش‌نامه مشترک شماره یک حذف دفترچه درمانی و استفاده از کارت ملی برای احراز هویت و برخورداری بیمه‌شدگان از خدمات تشخیصی و درمانی در سازمان تامین اجتماعی

بیمه تکمیلی

فراخوان قرارداد بیمه درمان تکمیلی
جدول تعهدات بیمه درمان تکمیلی 1401 - 1402
جدول تعهدات بیمه درمان تکمیلی 1402 - 1403
دستورالعمل پرداخت هزینه‌های درمانی (پاراکلینیکی و بیمارستانی)
​​​فیلم راهنما ثبت‌نام درمان تکمیلی
فیلم راهنما استفاده از نرم‌افزار بنو
فرم عضویت/حذف بیمه درمان تکمیلی فرم تعهد‌نامه بیمه

بیمه عمر

فرم تعیین استفاده‌کننده از سرمایه بیمه عمر​​​​​​​