فرایندهای ارائه خدمات

استخدام:

 • شروع اقدام براساس مجوزها و دستورالعمل‌های وزرات علوم (دریافت و بررسی مدارک، مصاحبه و نمره‌دهی)
 • ثبت نمرات در سامانه مورد نظر
 • استعلام حراست و گزینش
 • ایجاد پرونده فیزیکی/کارتابل اتوماسیون/ثبت اطلاعات پرسنلی/صدور حکم استخدامی

تبدیل وضعیت:

 • درخواست عضو/بررسی شرایط در آیین‌نامه/مکاتبه با رئیس واحد مبنی بر موافقت با تبدیل وضعیت به ضمیمه ارائه ارزیابی
 • استعلام حراست و گزینش و دریافت پاسخ/بررسی پرونده فیزیکی فرد/بررسی نمرات ارزشیابی سه‌ ساله
 • تهیه و تدوین مستندات مذبور برای طرح در هیات اجرایی
 • ارسال اسامی افراد موافقت شده به هیات‌رئیسه/ موافقت رئیس دانشگاه
 • بارگذاری مدارک در سامانه کارمند ایران/دریافت شناسه/صدور احکام

تغییرات پست سازمانی به‌روزرسانی کارتابل اداری:

 • ارسال فرم کارتابل از سوی روسای واحدها
 • بررسی صحت عنوان پست محوله و خالی بودن آن مطابق چارت تفصیلی دانشگاه
 • ارجاع فرم مذبور با توصیحات لازم مبنی بر حذف/انتقال/جابجایی وضعیت کارتابل پیشین به مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه
 • تخصیص پست محوله به تاریخ موثر مرتبط پس از اعلام فناوری مبنی بر اصلاح پست محوله و سیستم ارزیابی عملکرد

مأموریت و انتقال:

 • دریافت و بررسی نامه‌های وارده مرتبط با درخواست مأموریت یا انتقال
 • طرح در کمیته ساماندهی منابع انسانی
 • طرح در هیات اجرایی
 • مکاتبه با واحد مبدا و سایر مکاتبات لازم

صدور احکام:

 • صدور احکام افزایش سالیانه حقوق و مزایای عضو
 • بررسی تاریخ ارتقا پایه برای هر فرد به‌صورت مجزا و صدور حکم/صدور حکم پایه تشویقی، ایثاگری
 • صدور احکام ارتقا رتبه/پرداخت بیمه سربازی و غیره
 • صدور حکم کاهش، افزایش، برقراری، حذف حق اولاد /صدور حکم حذف یا برقراری حق عائله‌مندی
 • صدور احکام انتصابات و برقراری فوق‌العاده مدیریت قرارداد کار معین
 • صدور حکم اعمال مدرک تحصیلی
 • صدور احکام مأموریت، انتقال، مرخصی بدون حقوق، استعفا، آماده به خدمت، بازنشستگی و غیره
 • به‌روز‌رسانی پرونده پرسنلی افراد مطابق با تغییرات مذبور و اصلاح تاریخچه شغلی

ارتقا رتبه:

 • بررسی زمان انتظار تعیین شده در آیین‌نامه استخدامی غیر هیات‌علمی برای ارتقا به رتبه بعدی توسط پرسنل
 • پر کردن فرم ارتقا (موجود در بخش فرم‌های اداره امور کارکنان) و ارسال با نامه رسمی از سوی مدیر/رئیس واحدها به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
 • جمع‌آوری فرم‌ها و بررسی مدارک و امتیازدهی مطابق دستورالعمل ارتقا در کمیته ارتقای مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
 • تهیه دستور کار ارتقا رتبه کارکنان و طرح در هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه
 • صدور حکم ارتقا رتبه در صورت موافقت هیات اجرایی منابع انسانی

شروع به تحصیل​​​​ و ​​​اعمال مدرک تحصیلی:

 • دریافت نامه موافقت واحد با شروع به تحصیل/اعمال مدرک
 • بررسی رشته/مدرک تحصیلی منطبق با رسته و رشته شغلی فرد و عدم مغایرت با قوانین و مقررات
 • استعلام مدرک دریافتی از مرکز تحصیلی
 • تهیه صورت‌جلسه و طرح در هیات اجرایی
 • صدور حکم

انتصاب:

 • بررسی رسته و رشته شغلی فرد متناسب با پست پیشنهادی و بررسی قوانین و مقررات به استناد تبصره 2 ماده 20 آیین‌نامه
 • استعلام از گزینش و حراست
 • طرح در هیات اجرایی/کمیته طبقه‌بندی مشاغل
 • صدور حکم

ارزیابی عملکرد:

 • ساخت رابط‌سازی برای هر فرد به‌صورت مجزا
 • آماده‌سازی فرم‌های ارزیابی
 • ارسال فرم ارزیابی در بهمن هر سال
 • بررسی فرم‌های ارزیابی به‌صورت مجزا

هیات اجرایی:

 • بررسی نامه‌ها و موارد مرتبط جهت طرح در هیات اجرایی
 • آماده‌سازی دستور کار هیات اجرایی
 • تهیه و تنظیم صورت‌جلسه هیات اجرایی
 • مکاتبات مرتبط و اجرای مفاد مصوبات هیات اجرایی

مجموعه سامانه‌های کارمند ایران (استخدام و به‌کارگیری، پاکنا، مدیریت ساختار، شناسه استخدامی):

 • بارگذاری و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات کارکنان جهت صدور شناسه قراردادی و شماره مستخدم
 • گزارش‌گیری و رفع مغایرت‌های شماره مستخدم/شناسه
 • بارگذاری و به‌روزرسانی کلیه احکام پرسنلی کارکنان
 • مدیریت تشکیلات اسمی (ثبت و تغییر انتصاب و انتزاع از خدمت کلیه کارکنان)
 • مدیریت پست‌های سازمانی در سامانه

حضور و غیاب کارکنان (کارکرد/مرخصی/اضافه‌‌کاری):

 • بررسی و ارائه کارکرد روزانه و ماهانه کارکنان براساس ثبت چهره
 • تعریف چهره کارکنان و کنترل سلامت دستگاه‌ها و هماهنگی با فناوری برای تعمیرات دستگاه‌ها
 • ثبت کسر کار/مرخصی‌ها

ایجاد و به‌روز‌رسانی زیرساخت‌های اتوماسیون اداری و مالی:

 • تشخیص مسئله و قرار دادن درخواست برای رسیدگی و اقدام توسط چارگون
 • پیگیری و مذاکره با مرکز فناوری اطلاعات و چارگون در راستای اصلاح
 • آزمون تغییرات صورت گرفته به لحاظ صحت اقدام

گزارش‌گیری و ارائه آمار:

 • تعریف آیتم‌های گزارش‌گیری پرسنلی و احکام مطابق تقاضا از سوی مقام درخواست‌کننده
 • دریافت گزارش‌های متنوع پرسنلی و احکام طبق درخواست
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل گزارش‌ها و مکاتبات مرتبط

رویه‌های معمول اداری:

 • صدور گواهی اشتغال به کار
 • انجام مکاتبات اداری اعم از مأموریت آموزشی، جابجایی، مرخصی بدون حقوق، فسخ، استعفا، بازخرید، استعلام از هسته گزینش و مدیریت حراست، استعلام مدارک تحصیلی کارکنان متقاضی اعمال مدرک، مکاتبه با واحدها و غیره
 • به‌روز‌رسانی پرونده پرسنلی افراد مطابق با تغییرات مذبور و اصلاح تاریخچه شغلی
پیوندها:
اداره امور کارکنان و آموزش