سوالات متداول بازنشستگان

 • آیا در محاسبه حقوق بازنشستگی در هنگام برقراری حقوق، حق اولاد و همسر، اضافه‌کار و سایر مزایا نیز محاسبه می‌شود؟

  خیر، فقط آن دسته از آیتم‌های فیش حقوقی که بابت آن ماهانه حق بیمه بازنشستگی کسر شده و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردیده است، در معدل حقوق بازنشستگی محاسبه خواهد شد.
 • حقوق بازنشستگی را صندوق بازنشستگی برقرار می‌کند یا دستگاه ذی‌ربط؟

  ابلاغ بازنشستگی به وسیله دستگاه محل اشتغال صادر می‌شود و سپس مدارک بازنشستگی از سوی همان سازمان برای برقراری حقوق به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال می‌گردد و حقوق توسط صندوق‌های مربوط برقرار می‌گردد.
 •  معدل حقوق و مزایا مشمول پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی در چند سال آخر خدمت برای برقراری حقوق بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود؟

  براساس قوانین، حقوق بازنشستگی بر مبنای معدل حقوق و مزایای 2 سال آخر خدمت و با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال آخر اشتغال محاسبه می‌شود.
 • آیا امکان قطع حقوق بازنشستگی خود و برقراری حقوق وظیفه‌بگیری پدرم که بیشتر می‌باشد، وجود دارد؟

  خیر، اولویت برقراری حقوق طبق قانون با حقوق بازنشستگی خود می‌باشد.
 • آیا فرزند اناث در صورت داشتن شرایط می‌تواند حقوق پدر و مادر (هر دو) را دریافت نماید؟

  بلی، فرزند اناث (دختران وارثِ بازنشسته متوفی) در صورتی که همه شرایط لازم (عدم ازدواج و عدم اشتغال) را داشته باشد، می‌تواند حقوق پدر و مادر را دریافت نماید.
 •  شرایط برقراری حقوق وظیفه اناث چیست؟

  تجرد و عدم اشتغال دختران وارث
 • آیا حقوق بازنشستگی زن پس از فوت به همسرش (مرد) تعلق می‌گیرد؟

  تنها در صورتی که شوهر شخص بازنشسته در زمان حیات او به دلیلی مانند از کار افتادگی یا علیل بودن تحت تکفل بازنشسته بوده باشد، حقوق بازنشسته زن متوفی به همسرش پرداخت می‌گردد.
 • آیا حقوق وظیفه وراث بین وراث حقوق‌بگیر یکسان تقسیم می‌گردد؟

  بلی، حقوق وظیفه بر تعداد وراث به‌صورت مساوی تقسیم و پرداخت می‌گردد.
 • آیا کسانی که به‌صورت خویش فرما مشترک صندوق بازنشستگی کشوری شده‌اند، پس از بازنشسته شدن می‌توانند به مانند دیگر بازنشستگان کشوری از مزایای رفاهی بازنشستگی مانند کمک هزینه مسافرت، وام، بیمه و... استفاده کنند؟

  بلی، هر بازنشسته‌ای که از صندوق بازنشستگی حقوق دریافت می‌کند از امکانات رفاهی مانند کمک هزینه سفر، وام و بیمه برخوردار خواهد بود.
 • آیا عیدی، حق اولاد و همسر به بازنشستگان خویش فرمایی پرداخت می‌گردد؟

  خیر، حق اولاد و همسر طبق قانون دستگاه متبوع زمان اشتغال هر بازنشسته پرداخت می‌گردد. به دلیل منفک شدن بازنشستگان خویش‌فرما از دستگاه متبوع خود عملاً این مزایا پرداخت نمی‌گردد.
 • آیا قرارداد خویش فرمایی هر سال باید تجدید شود؟

  بلی، قرارداد خویش فرمایی هر ساله با مراجعه ذینفع به صندوق بازنشستگی تجدید می‌گردد.
 • اگر حقوق وظیفه وراث اناث به علت اشتغال قطع گردد، امکان برقراری مجدد در صورت عدم‌ اشتغال وجود دارد؟

  بلی، در صورت عدم اشتغال و نداشتن شرایط بازنشستگی و عدم دریافت مستمری، امکان برقراری مجدد حقوق وظیفه وجود دارد.
 • آیا امکان برقراری حقوق وظیفه فرزند اناث پس از جدایی از همسرش وجود دارد؟

  در صورت داشتن شرط عدم اشتغال، امکان برقراری حقوق وظیفه برای او وجود دارد.
 • آیا در صورت ازدواج همسر بازنشسته متوفی، حقوق وظیفه وی از همسر اول قطع می‌گردد؟

  خیر، در اجرای قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مصوبه 1379/2/13، از تاریخ 1379/1/1 حقوق وی قطع نمی‌گردد.
 • آیا در صورت بازخرید، استعفا، اخراج، یا تغییر صندوق بازنشستگی امکان انتقال کسور بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی وجود دارد؟

  بله، امکان‌پذیر است.
 • درصورتی که شخصی کسور بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری دریافت نموده باشد، می‌تواند مجددا آن را به حساب صندوق واریز و درخواست انتقال آن را به صندوقی دیگر داشته باشد؟

  خیر، واریز مجدد کسور دریافتی و درخواست انتقال آن به سایر صندوق‌ها بنابر ماده 8 آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و دادنامه هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری مقدور نیست.
 •  پس از قطع رابطه استخدامی (اخراج ،استعفا، بازخریدی و غیره) آیا درخواست تعیین بدهی سابقه خدمت غیر‌ رسمی و سربازی و انتقال آن به صندوق تامین اجتماعی امکان‌پذیر است؟

  خیر، با توجه به دادنامه شماره 271 تاریخ 1381/8/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت کسور ایام خدمت زیر پرچم و غیر رسمی و درخواست انتقال به صندوق تامین اجتماعی پس از قطع رابطه استخدامی میسر نیست.
 • آیا درخواست تغییر صندوق بازنشستگی مستخدمین بعد از 1369/1/1 امکان‌پذیر است؟

  خیر، در قانون برنامه ششم توسعه، تغییر صندوق بازنشستگی (موضوع ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه و غیره) پیش‌بینی نشده‌است. بنابراین از تاریخ 1369/1/1 تغییر صندوق بازنشستگی فاقد مجوز قانونی است.
 • مستخدمینی که با پرداخت 30 سال کامل کسور بازنشستگی از پرداخت کسور سهم مستخدم معاف می‌گردند از پرداخت مقرری ماه اول هم معاف می‌باشند؟

  خیر، تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1368/12/13 صرفا ناظر بر معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم می‌باشد بنابراین مقرر ماه اول کارکنان مذکور کماکان می‌بایست کسر و واریز گردد.
 • آیا سابقه پرداخت حق بیمه در بخش خصوصی در احتساب 30 سال سابقه پرداخت کسور یا حق بیمه جهت معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم (مازاد بر سی سال) موثر است ؟

  خیر، پرداخت کسور یا حق بیمه سی سال خدمت بایستی از بابت اشتغال در دستگاه‌ها و موسسات دولتی باشد و سابقه پرداخت حق‌ بیمه در بخش غیر دولتی جهت معافیت از پرداخت کسور سهم مستخدم (موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاحات مقررات اداری مصوب 1368/12/13) موضوعیت ندارد.
 • کسور مازاد بر سی سال به حساب مستخدم واریز می‌شود یا به حساب دستگاه ذی‌ربط؟

  با توجه به مستندات مربوطه پس از تایید به حساب دستگاه ذی‌ربط واریز می‌شود.
 • آیا استرداد کسور مازاد بر سی سال خدمت مستخدمینی که بابت سنوات خدمت غیر رسمی به صندوق بدهکار می‌باشند امکان‌پذیر می‌باشد؟

  خیر، براساس تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاحات مقررات اداری مصوب 1368/12/13 و مفاد آرای وحدت رویه شماره 100 مورخ 1373/6/25 و شماره 148 مورخ 1373/12/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی از تاریخ تادیه آن به مدت 30 سال تمام است.
 • آیا برای ورثه اناث خارج از کشور هم می‌توان از طریق اسکایپ احراز هویت کرد؟

  خیر، فقط بازنشسته و وظیفه‌بگیر همسر می‌تواند از طریق اسکایپ جهت تداوم پرداخت حقوق به وکیل نامبرده احراز هویت گردد.
 •  احراز هویت وراث اناث تنها شامل تک ورثه‌های اناث است؟

  خیر، همه وراث اناث حقوق‌بگیر اعم از داخل و یا خارج از کشور هستند، می‌بایست مراحل قانونی احراز هویت را انجام دهند.
 • بعد از بازنشستگی حکم کارگزینی زمان اشتغال من اصلاح شده‌است. آیا صندوق نیز حقوق بازنشستگی من را اصلاح می‌کند؟

  بله، دستگاه اجرایی پس از واریز مابه‌التفاوت کسور احکام کارگزینی اصلاحی به حساب صندوق و اصلاح حقوق بازنشستگی در زمان برقراری حقوق، مدارک را جهت بررسی و تایید به واحدهای اجرایی صندوق ارسال می‌کند. پس از تایید کارشناس ذی‌ربط حکم برقراری اولیه حقوق بازنشستگی و متعاقبا سایر احکام نیز اصلاح خواهد شد.
 • محاسبه و اصلاح حقوق بازنشستگی توسط دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد یا صندوق بازنشستگی کشوری؟

  دستگاه ذ‌ی‌ربط پس از اصلاح، مدارک را جهت بررسی و تایید به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال می‌کند.
 •  آیا با ارائه ادله و مدارک امکان اصلاح حقوق بازنشستگی و وظیفه وجود دارد؟

  بله، امکان اصلاح وجود دارد.
 • در چه صورتی حقوق بازنشستگی قطع می‌گردد؟

  حقوق بازنشستگی در صورت فوت بازنشسته، یا رای مراجع صالحه و عدم مراجعه وی قطع خواهد گردید.
 • در چه صورتی حقوق وظیفه قطع می‌گردد؟

  حقوق وظیفه در صورت سلب شرایط اخذ حقوق (ازدواج وراث اناث، فوت و غیره)  قطع خواهد گردید.
 • تعیین و تاثیر میزان سابقه ارفاقی از کار افتادگی برای برقراری حقوق با چه ارگانی است؟

  پس از ارسال مدارک توسط دستگاه متبوع، موضوع از کار افتادگی در کمیته ارفاقی جانبازان مستقر در صندوق بازنشستگی کشوری بررسی می‌گردد.
پیوندها:
اداره امور بازنشستگان