اداره امور بازنشستگان

شرح وظایف و مأموریت:

 • 1- صدور ابلاغ و برقراری حقوق بازنشستگان
 • 2- صدور ابلاغ و برقراری حقوق از کار افتادگان
 • 3- برقراری حقوق وظیفه وراث قانونی شاغلین و بازنشستگان متوفی
 • 4- استرداد کسور بازنشستگی (در نتیجه صدور حکم اخراج، استعفا و بازخرید)
 • 5- انتقال کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بیمه
 • 6- تغییر صندوق بیمه‌ای
 • 7- محاسبه بدهی خدمات غیر رسمی شاغلین
 • 8- ارائه فهرست اسامی کارمندان و اعضای هیات‌علمی حائز شرایط بازنشستگی
 • 9- اصلاح و اعمال تغییرات در حقوق بازنشستگان
 • 10- انجام مکاتبات مالی بازنشستگان
 • 11- بررسی سوابق خدمتی کارکنان از نظر بازنشستگی
 • 12- استعلام سوابق خدمت بازنشستگی کارکنان از سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها
پیوندها:
فرایندهای ارائه خدمات
سوالات متداول بازنشستگان
قوانین و آیین‌نامه‌ها  بازنشستگان