سوالات متداول کارکنان

 • 1. سقف مرخصی ساعتی اعضای غیر‌ هیات‌علمی در هر ماه چقدر است؟

  سقف مرخصی ساعتی 4 ساعت در روز و 16 ساعت در ماه است و در آخر هر ماه به ازای هر 8 ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می‌شود. مازاد 16 ساعت در ماه، غیبت محسوب می‌شود.
 • 2. چند روز از مرخصی استحقاقی سالانه ذخیره یا بازخرید می‌شود؟

  صرفا تا 15 روز از مرخصی استفاده نشده عضو رسمی و پیمانی ذخیره یا بازخرید می‌شود و در خصوص عضو قراردادی صرفا تا 15 روز از مرخصی استفاده نشده بازخرید می‌شود.
 • 3. عضو غیر هیات‌علمی دانشگاه در صورت ابتلا به بیماری تا چند روز می‌تواند از مرخصی استعلاجی استفاده کند؟

  عضو در صورت ابتلا به بیماری‌ای که مانع از خدمت وی است تا 30 روز متوالی یا متناوب با ارائه گواهی پزشکی و تایید پزشک معتمد دانشگاه از مرخصی استعلاجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار می‌شود. برای مدت بیش از 30 روز با نظر کمیسیون پزشکی ذی‌ربط مورد تایید دانشگاه و مطابق با مقررات و ضوابط مقرر در ماده 62 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر‌ هیات‌علمی دانشگاه با وی رفتار می‌شود. همچنین عضو مشترک صندوق تامین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعلاجی مازاد بر 3 روز در هر نوبت از نظر پرداخت حقوق و مزایا تابع مقررات قانون تامین اجتماعی است.
 • 4. چه زمانی حکم ارتقا رتبه من صادر می‌شود؟

  براساس فرایند ارتقا رتبه کارکنان، صدور حکم ارتقا منوط به طی مراحل زیر می‌باشد:
  1- پس از تکمیل و ارسال فرم ارتقا به‌صورت نامه رسمی از سوی مقام مافوق ذیصلاح واحد محل خدمت پرسنل به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، پرونده ارتقا فرد تشکیل و در کمیته ارتقا رتبه کارکنان مطرح می‌گردد.
  2- براساس مدارک و مستندات معتبر موجود و ارائه شده در خصوص سوابق تحصیلی، سوابق اجرایی و تجربی، سوابق آموزشی و فعالیت‌های علمی - پژوهشی و فرهنگی پرونده افراد در کمیته ارتقا بررسی و امتیاز آنان تعیین می‌گردد.
  3- در صورت کسب حدنصاب امتیاز تعیین شده در آیین‌نامه غیر‌ هیات‌علمی، پرونده افراد در دستور کار هیات اجرایی منابع انسانی قرار داده می‌شود.
  4- پس از طرح پرونده در هیات اجرایی منابع انسانی در صورت موافقت با ارتقا رتبه افراد، مصوبات مذکور جهت صدور حکم در اختیار اداره امور کارکنان و آموزش قرار داده می‌شود.
  5- مطابق مقتضیات زمانی با در نظر گرفتن اولویت صدور احکام مختلف کارکنان، حکم ارتقا رتبه بنا به تاریخ تصویب شده توسط هیات اجرایی صادر می‌گردد.
 • 5. فرم ارتقا را چگونه تهیه کنم و پس از تکمیل به کجا تحویل دهم؟

  فرم را از بخش فرم‌ها قسمت اداره کارکنان و آموزش تهیه شود و پس از تکمیل به پیوست یک نامه رسمی و با امضا مدیر واحد/رئیس دانشکده خطاب به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی به‌صورت فیزیکی ارسال گردد.
  هنگام تکمیل فرم به بخش‌هایی که توسط مدیر واحد یا رئیس دانشکده امتیاز داده می‌شود (ج - 5 و د - 11 و د - 12 ) دقت شود. امضای فرم در محل‌های تعیین شده توسط مدیر و افراد فراموش نشود.
 • 6. چرا هنوز ارتقا رتبه نیافته‌ام؟ (چرا علی‌رغم رسیدن زمان ارتقا هنوز رتبه‌ام ارتقا پیدا نکرده است؟)

  به دو دلیل اصلی افراد حائز شرایط ارتقا رتبه نمی‌شوند:
  1- هنوز مدت زمان لازم برای دریافت ارتقا به رتبه بالاتر (حداقل زمان ماندگاری) طی نشده است.
  2- زمان ماندگاری برای ارتقا به رتبه بعدی طی شده ولی هنوز طبق محاسبات صورت گرفته توسط کمیته ارتقا رتبه کارکنان به دلیل کسب نکردن حداقل امتیاز‌های مورد نیاز برای هر یک از بخش‌های فرم ارتقا، حائز شرایط لازم نشده‌اید.
 • 7. فرق بین حکم ارتقا رتبه و حکم ارتقا پایه استحقاقی چیست؟

  حکم ارتقا پایه برای همه همکاران به‌طور مداوم یکسال در خدمت دانشگاه بوده‌اند (در صورت نبودن شرایط خاص تعیین شده در آیین‌نامه)، یکبار در سال و براساس تاریخ استخدام عضو صادر می‌شود و طی آن یک پایه سنواتی اضافه می‌شود که به آن «پایه استحقاقی سالیانه» گفته می‌شود.
  حکم ارتقا رتبه براساس آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر‌ هیات‌علمی زمانی صادر می‌شود که عضو در صورت داشتن حداقل ماندگاری مندرج در جدول ماده 24 آیین‌نامه و احراز شرایط مندرج در «دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای دانشگاه» با درخواست عضو، موافقت واحد سازمانی محل خدمت و تصویب هیات اجرایی به رتبه بالاتر ارتقا یابد.
 • 8. برای تصدی پست‌های مدیریتی پایه (کارشناس مسئول، رئیس اداره) چه شرایطی وجود دارد؟

  تخصیص پست‌های مدیریتی به افراد در ابتدای امر منوط به وجود پست بلاتصدی و تشخیص مقام مافوق ذیصلاح واحد محل خدمت افراد و ارسال درخواست به‌صورت نامه رسمی به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی می‌باشد.
  پس از ارسال درخواست، پرونده افراد به لحاظ شرایط تعیین شده در تبصره 2 ماده 20 آیین‌نامه و دستورالعمل نحوه انتصاب و عزل اعضای غیر‌ هیات‌علمی بررسی می‌شود و پرونده مذکور به‌همراه مدارک و مستندات لازم جهت تصمیم‌گیری در اختیار هیات اجرایی منابع انسانی قرار داده می‌شود.
  هیات اجرایی پس از بررسی مدارک و مستندات و براساس شرایط احراز، مصوبات مربوطه مبنی بر موافقت/مخالفت با تخصیص پست را به منابع انسانی ارسال می‌دارد.
  نکته مهم: انتصاب یا تصدی پست و صدور حکم، منوط به تایید فرد به لحاظ داشتن صلاحیت برای احراز پست درخواستی از سوی مدیریت حراست و هسته گزینش کارکنان دانشگاه خواهد بود.
 • 9. ادامه تحصیل کارکنان در مقطع بالاتر چه شرایطی دارد؟

  برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر (در رشته تحصیلی مطابق با پست سازمانی)، الزاما قبل از شروع به تحصیل باید نامه موافقت با ادامه تحصیل عضو در رشته متناسب با پست سازمانی وی از سوی مقام مافوق ذیصلاح (روسای واحدها، مدیران و معاونان) به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه ارسال گردد.
  پرونده عضو متقاضی شروع به تحصیل تشکیل و جهت بررسی در دستور کار هیات اجرایی منابع انسانی قرار می‌گیرد. درخواست عضو به لحاظ تطابق با شرایط شروع به تحصیل شامل تناسب رشته درخواستی با پست سازمانی، سابقه خدمت افراد، مقطع تحصیلی مورد درخواست، حداکثر مدرک مناسب برای پست در هیات اجرایی بررسی و رای مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادامه تحصیل صادر و به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی واصل می‌گردد. رای صادره به‌صورت کتبی از سوی مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی به واحد اعلام می‌گردد تا به فرد ابلاغ گردد.
 • 10. اعمال مدرک تحصیلی کارکنان در مقطع بالاتر چه شرایطی دارد؟

  افرادی که در ابتدای شروع به تحصیل موافقت هیات اجرایی منابع انسانی برای شروع به تحصیل را دریافت داشته‌اند، پس از پایان تحصیلات و کسب مدرک تحصیلی موقت یا دائم خود، مدرک مذکور را به مافوق ذیصلاح (روسای واحدها، مدیران و معاونان) محل خدمت خود ارائه می‌کنند. در صورت موافقت مقام مافوق با اعمال مدرک عضو، درخواست اعمال مدرک به‌صورت نامه رسمی از سوی مقام مذکور به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه ارسال می‌گردد.
  پرونده عضو متقاضی اعمال مدرک تحصیلی بالاتر تشکیل و جهت بررسی در دستور کار هیات اجرایی منابع انسانی قرار می‌گیرد.
  درخواست عضو به لحاظ تطابق با شرایط اعمال مدرک تحصیلی مبنی بر موافقت اولیه واحد و هیات اجرایی با شروع به تحصیل، تطابق رشته تحصیلی با زمان پست مورد تصدی فرد در زمان اعمال مدرک (مدرک اول حداقل 6 سال و مدرک دوم حداقل 12 سال در پست مورد نظر)، سابقه خدمت افراد در زمان اعمال مدرک (سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی در دانشگاه در همان شغل/پست سازمانی حداکثر 24 سال)، مقطع تحصیلی مورد درخواست (اعمال مدرک دکتری منع قانونی دارد)، کسب حداقل معدل (کارشناسی 14، کارشناسی‌ارشد 15)، در هیات اجرایی بررسی و رای مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادامه تحصیل صادر و به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی واصل می‌گردد. رای صادره به‌صورت کتبی از سوی مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی به واحد اعلام می‌گردد تا به فرد ابلاغ گردد.
 • 11. آیا اعمال مدرک دوم امکان‌پذیر است؟

  مطابق مصوبه هیات‌امنای مورخ 1400/2/19، اعمال مدرک دوم تحصیلی با رعایت ضوابط تعیین شده در اصلاحات قانونی به‌ عمل آمده در آیین‌نامه هیات‌علمی (شرایط درج شده در سوال شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر) امکان‌پذیر شده‌است.
پیوندها:
اداره امور کارکنان و آموزش