صفحه اصلی
ارتقای رتبه اعضای محترم غیرهیات‌علمی (مصوبه مورخ 1402/12/02هیات اجرایی منابع انسانی)
  • 2448 بازدید

در جلسه مورخ  1402/12/02 هیأت اجرایی منابع انسانی، درخواست ارتقاء رتبه جمعی از اعضا غیرهیأت علمی مطرح گردید، که پس از بررسی با ارتقاء رتبه افراد ذیل موافقت شده است

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد محل خدمت

ارتقای رتبه به

1

زهرا نصیرپور

معاونت پژوهشی و فناوری

رتبه1

2

مرجان محبی

دانشکده معماری و شهرسازی

رتبه2

3

نسرین جاهدی

اداره امور شاهد و ایثارگر

رتبه2

4

لیزا عنادی

معاونت آموزشی

رتبه2

5

علی اصغر کلاته

مدیریت پشتیبانی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

رتبه2

6

فاطمه رضاپور

مدیریت امور هیأت علمی

رتبه2

7

محمود علیزاده

پردیس زیرآب

رتبه3

8

علی حدادی

حوزه مقاومت بسیج کارکنان

رتبه3

9

سمیه سلیمیان

اداره تربیت بدنی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

رتبه3

10

زهرا جوان

سرپرستی خوابگاه­های دانشجویی

رتبه3

11

مرتضی پورفرج

اداره خدمات دانشجویی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

رتبه3

12

محمداقبالی کنارسری

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

مهارتی

 

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، ضمن تبریک به همکاران گرامی، آرزوی توفیق روز افزون این عزیزان را دارد.

افزودن نظرات