صفحه اصلی
اطلاعیه برگزاری دوره رفتار سازمانی با رویکرد ارتقاء و برند شخصی
  • 1354 بازدید

بدینوسیله به استحضار می رساند: این مدیریت در نظردارد دوره آموزشی ضمن خدمت  " رفتار سازمانی با رویکرد ارتقاء و برند شخصی" (دوره سوم) را برای همکاران محترم رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین با ظرفیت محدود 70 نفر طبق جدول زمانبندی ذیل به شیوه مجازی برگزار نماید.

     
رفتار سازمانی با رویکرد ارتقاء و برند شخصی    جناب آقای دکتر برومند    

زمان برگزاری دوره: سه شنبه 19 و دوشنبه 25 بهمن  (دو جلسه)  

تاریخ شروع ثبت نام :  13 بهمن 1400 

همکاران محترمی که تمایل به شرکت در دوره مزبور را دارند و تاکنون موفق به شرکت در این دوره نشده اند، می‌توانند جهت ثبت نام در تاریخ 13 بهمن 1400 به پرتال دانشگاه، صفحه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، بخش آموزشهای ضمن خدمت ( صفحه ثبت نام ) مراجعه نمایند.
 

افزودن نظرات