صفحه اصلی
اطلاعیه برگزاری دوره چهارم آموزشی ضمن خدمت اکسل (صفحه گسترده)
  • 1923 بازدید


بدینوسیله به استحضار می رساند: این مدیریت در نظر دارد دوره آموزشی ضمن خدمت  "اکسل(صفحه گسترده)" را برای اعضای غیر هیات علمی (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین) با ظرفیت محدود( 70 نفر) طبق جدول زمانبندی ذیل به شیوه مجازی برگزار نماید.

 

 

نام دوره   نام مدرس زمان برگزاری دوره تاریخ شروع ثبت نام
اکسل صفحه گسترده) جناب آقای دکتر شکوهیار

دوشنبه 9 و 16 اسفندماه

(دوجلسه)

1 اسفندماه


    همکاران محترمی که تمایل به شرکت در دوره مزبور را دارند، جهت ثبت نام می توانند در تاریخ 1 اسفندماه 1400 به پرتال دانشگاه، صفحه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، بخش آموزشهای ضمن خدمت صفحه ثبت نام  مراجعه نمایند.

افزودن نظرات